Esileht » Linnud vajavad pesitsusrahu juba 2021. aastal

Linnud vajavad pesitsusrahu juba 2021. aastal

Looduskaitsjad soovivad, et Eestis kehtiksid raiepiirangud kõikides metsades 15. aprillist kuni 15. juulini ja kaitsealadel 15.märtsist kuni 31. augustini. Mina toetan üleskutset! Ka rohelise eluviisiportaal Bioneer.ee, kus ma toimetaja olen, toetab pesitsusrahu!

Katrin Jõgisaar toetab pesitsusrahu

Eile toimus pesitsusrahu kaitseks e-meeleavaldus. Mina teen oma isikliku e-meeleavalduse täna, sest ma ei mõista, miks keskkonnaministeerium venitab raierahu andmise otsusega.

Täna kirjutas Keskkonnaministeerium oma pressiteates, et 15. aprillist kuni 16. juunini kestev raierahu on riigimetsas saanud traditsiooniks. 

Metsaomanikud peavad raiete teostamisel arvestama kehtiva õigusega ning metsas, kus on tuvastatud lindude pesitsemine, ei tohi pesitsusajal raieid teha või tuleb neid raiuda viisil, et linnud saaksid pesitsuse edukalt lõpetada.

Üleskutse lõpetas keskkonnaminister Tõnis Mölder justkui ilusa lubadusega: “Oleme ette valmistamas Vabariigi Valitsusele esitatavat seadusemuudatust, mis kehtestaks alates järgmisest aastast raierahu kaitstavatel aladel.“

Tore üleskutse, aga mis saab nendest lindudest, kes ei ela kaitstavatel aladel? Kas lindudele saab teha selgeks, et nad peaksid poegade turvalisuse huvides elama kaitstavatel aladel? Ilmselt mitte. Miks ei saa pesitsusrahu kohe vastu võtta?

Minu meelest on õigem sõna “raierahu” asemel kasutada sõna “pesitsusrahu”, sest rahu antakse lindudele pesitsemise ajaks. Raierahu on sõna, mis iseloomustab inimesekeskset maailmakäsitlust.

Pesitsusrahu petitsioon ootab ka Sinu allkirja!

Petitsioon nõuab Looduskaitseseaduse muutmist nii, et kõikides Eesti metsades kehtiks pesitsusrahu tagamiseks vajalikud raiepiirangud 15.04–15.07 ja kaitsealadel 15.03–31.08. Kehtiv Metsaseadus annab võimaluse keskkonnaministrile raierahu välja kuulutada 15. aprillist kuni 15. juunini, aga lindude pesitsusaeg algab varem ja kestab kauem. Seega ei toeta piirangute praegune võimalik kestus Looduskaitseseaduses sätestatud eesmärki tahtlikult mitte häirida linde pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Seaduse jõustumine ei tohiks vajada keskkonnaministri poolset väljakuulutamist, see peaks kehtima igal juhul ja alati.

Petsitsiooniga soovitakse viia parandused ja täiendused Looduskaitseseaduse:

1) LKS §14 täiendada lõikega 7 järgmises sõnastuses: „(7) Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil on pindalaliselt kaitse alla võetud kaitstavatel loodusobjektidel metsaraie keelatud ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini, välja arvatud § 17 sätestatud kaitstaval loodusobjektil vajalike tegevuste läbiviimiseks”.

2) Paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses: „(62) Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade hävitamise ja kahjustamise ning pesitsemise ja poegade üleskasvatamise aegse häirimise vähendamise eesmärgil on metsaraie keelatud ajavahemikul 15. aprillist kuni 15. juulini, välja arvatud käesoleva seaduse §14 lõikes 7 sätestatud juhul”.

Allkirja petitsioonile saad anda Rahvaalgatus.ee veebis.

Loe veel!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.